Referencje

Wybrane referencje otrzymane od klientów Neret s.c.


Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach

W zakres opracowania oprócz remontu nawierzchni i docelowej organizacji ruchu wchodziło wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz projekt odwodnienia drogi. Prace projektowe wykonanie zostały zgodnie z umową, fachowo i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą inżynierską.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
Pobierz dokument w pdf

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych pt. "Przebudowa ulicy Ołowianka, na odcinkach przed Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku"

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Pobierz dokument w pdf

Paige Investments

Paige Investments Spółka z o.o. informuje, że NERET s.c. w terminie od 20 paździrnika 2007r. do 31 grudnia 2008 r. realizował na nasze zlecenie wielobranżową dokumentację projektową dotyczącą przebudowy Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Orłowskiej oraz odc. ul. Przebendowskich w Gdyni.

Paige Investments
Pobierz dokument w pdf

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powiatowej nr 1903 Kobysewo - Żukowo od km 0+000 do km 6+742 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 224, dostosowaniem istniejących skrzyżowań i zjazdów do nowej niwelety drogi i przebudowę istniejących obiektów inżynierskich, budową i przebudową zatok autobusowych, budową i przebudową chodników w miejscowości Smołdzino wraz z bezpiecznymi przejściami dla pieszych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
Pobierz dokument w pdf

© copyright by neret.com.pl

projekt i wykonanie: marcinskiba.net