Firma świadczy usługi projektowe w zakresie

Firma świadczy usługi projektowe w zakresie kompleksowych opracowań
w dziedzinie budownictwa komunikacyjnego i inżynieryjnego we wszystkich stadiach projektowania i realizacji dotyczących budowy, przebudowy
i modernizacji:

 • ​dróg
 • ulic
 • układów komunikacyjnych
 • węzłów
 • skrzyżowań 
 • ciągów komunikacyjnych 
 • placów i parkingów
 • infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym
 • sygnalizacji świetlnych i systemów sterowania ruchem 
 • obiektów inżynierskich

Przygotowanie inwestycji

Zajmujemy się także przygotowaniem inwestycji  pod kątem jej prawidłowego skomunikowania w szczególności  opracowujemy:

 • analizy  komunikacyjne wpływu inwestycji na funkcjonowanie istniejącego układu komunikacyjnego
 • prognozy ruchu 
 • koncepcje 
 • ekspertyzy komunikacyjne

Przedmiotem działalności są także

 • projekty makroniwelacji i ukształtowania terenu
 • projekty organizacji ruchu drogowego 
 • inwentaryzacje zieleni
 • inżynieria ruchu drogowego
 • kosztorysowanie 
 • sporządzanie dokumentacji przetargowej i pomoc w zakresie wyboru wykonawcy robót
 • nadzór nad realizacją 
 • pełnienie roli inwestora zastępczego

Kadra inżynierska

Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska daje możliwość Inwestorowi analizy
i wyboru wariantu najbardziej optymalnego zarówno pod względem technicznym jak również pod kątem  optymalizacji kosztów budowy, co wpływa na realne oszczędności w procesie budowlanym.


Nasza kadra

© copyright by neret.com.pl

projekt i wykonanie: marcinskiba.net