Referencje

Wybrane referencje otrzymane od klientów Neret s.c.


Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Opracowanie koncepcji budowy brakujących odcinków głównych dróg i ciągów pieszych w dzielnicy Kokoszki zapewniających komunikację ze szkołą podstawową przy ul. Azaliowej w Gdańsku.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Pobierz dokument w pdf

M1-Alfa Osiedla

M1-Alfa Osiedla Spółka z o.o., Spółka Komandytowo - Akcyjna, należąca do Grupy JWK informuje, że NERET s.c. Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik w 2011 roku realizował na nasze zlecenie opracowanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego „Budowa ulicy Nowa Myśliwska w Gdańsku”.

M1-Alfa Osiedla
Pobierz dokument w pdf

Marszałek Województwa Pomorskiego

Miło mi poinformować, że zgodnie z werdyktem Komisji Konkursowej konkursu "Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2012" Miasta Wejherowo, na terenie którego zrealizowano przedsięwzięcie "Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa", przyznano wyróżnienie II stopnia.

Marszałek Województwa Pomorskiego
Pobierz dokument w pdf

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku zaświadcza, że biuro projektów Neret s.c. ul. Grodzka 13, 80-841 Gdańsk w okresie 30.08.2007 - 28.02.2008r. opracowało dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego: "Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Bogusławskiego i ul. Zbytki w Gdańsku"

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Pobierz dokument w pdf

© copyright by neret.com.pl

projekt i wykonanie: marcinskiba.net